Εκθεση Διπλωματικών Εργασιών Ιουλίου 2019 - Απομάκρυνση Διπλωματικών Εργασιών

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 05.7.2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

 

Η έκθεση των Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Ιουλίου 2019  των φοιτητών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. στο Ιστορικό Κτίριο της Πρυτανείας θα είναι ανοικτή για το κοινό ως εξής:

Δευτέρα 08 Ιουλίου 2019, ώρες 13:00 – 17:00

Τρίτη 09 Ιουλίου 2019, ώρες 13:00 – 17:00

Τετάρτη  10 Ιουλίου 2019, ώρες 13:00 – 17:00

 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ των Διπλωματικών Εργασιών

Οι φοιτητές θα πρέπει να παραλάβουν τις Διπλωματικές Εργασίες τους τις ακόλουθες ημέρες:

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019, ώρες 9:30 – 11:30

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019, ώρες 9:30 – 11:30