Απόφαση Συγκλήτου για τη Βράβευση των πρωτευσάντων φοιτήτών του Ιδρύματος ακαδ. έτους 2017-2018 (κληροδότημα Δ. Θωμαΐδη)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 24.6.2019

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 11.06.2019) για τη βράβευση των πρωτευσάντων φοιτητών του Ιδρύματος ακαδ. έτους 2017-2018 (κληροδότημα Δ. Θωμαΐδη)

Συνημμένα Αρχεία: