Αποτίμηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής ακαδ. έτους 2018 - 2019

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 20.6.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Δευτέρα 24 και  Τρίτη 25 Ιουνίου 2019, θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη διημερίδα αποτίμησης του προγράμματος σπουδών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019,  σύμφωνα και με την απόφαση της  Γ.Σ 11/17.04.2019.  

Η συζήτηση θα διεξαχθεί και  τις δύο ημέρες στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων Μ322 με  ώρα έναρξης 11:00π.μ. Τη Δευτέρα 24/6 θα παρουσιαστούν τα μαθήματα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και την Τρίτη 25/6 όλα τα υπόλοιπα μαθήματα.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Θα συζητηθούν(*) όλα τα νέα μαθήματα του νέου Προγράμματος Σπουδών 2018-2019 ήτοι : Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5_Ν,  Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6_Ν, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8Α, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 9, Γεωμετρικές και Ψηφιακές Αναπαραστάσεις εφαρμοσμένες σε αρχιτεκτονικό σχεδιασμό  του 4ου εξαμήνου, Εικαστικές Τέχνες 3ου εξαμήνου , Δομικά υλικά του 3ου εξαμήνου, Ιστορία και Θεωρία 1ου, 2ου , 3ου, 4ου  ,6ου  και 7ου εξαμήνου.

Η παρουσίαση θα πρέπει να επικεντρωθεί στα εξής:

  • Σκοπός του μαθήματος - Μεθοδολογία – Αποτίμηση των αποτελεσμάτων
  • Νέοι τρόποι διδασκαλίας και συνεργασίας στο πλαίσιο της συνολικής διδακτικής ομάδας του μαθήματος
  • Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στη διάρκεια του μαθήματος
  • Ποιό είναι το «νέο στοιχείο» στο μάθημα.

 

Η συζήτηση θα επιχειρήσει να επεξεργαστεί προβλήματα και προοπτικές που αφορούν:

1. Στη συνεργασία των διδασκόντων και διδασκουσών (διατομεακή και διακλαδική συνεργασία, συντονισμός, κοινές διαλέξεις , παρουσιάσεις,  επισκέψεις κλπ.)

2. Στη συγκρισιμότητα ή συμβατότητα των αποτελεσμάτων (κοινές εκπαιδευτικές στοχεύσεις, ισοδυναμία παραδοτέων, διασταύρωση ερευνητικών πεδίων κλπ.)

3. Στις νέες προσεγγίσεις της έρευνας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων που αναπτύσσουν τα νέα μαθήματα

4. Στη συνολική αποτίμηση των αλλαγών που έφερε το Nέο Πρόγραμμα στις επιμέρους ενότητες μαθημάτων, αλλά και συνολικά (πχ συνθετικά, τεχνολογίας, ιστορίας-θεωρίας κλπ)

(*)Οι παρουσιάσεις των ομάδων διδασκόντων ή των μεμονομένων διδασκόντων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 λεπτά, προκειμένου να επακολουθεί συζήτηση.