Απόφαση Συγκλήτου για την επίδοση της υποτροφίας "Χρ. Γκανιώτη-Παπαγεώργη" έτους 2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 19.6.2019

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 11.06.2019) για τη χορήγηση της υποτροφίας "Χρ. Γκανιώτη-Παπαγεώργη" έτους 2018.

Συνημμένα Αρχεία: