Απόφαση Συγκλήτου για την επίδοση του βραβείου "ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ" για επίδοση του 5ου -6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 και 7ου-8ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 19.6.2019

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 11.06.2019) για τη χορήγηση του βραβείου "ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ" για επίδοση του 5ου-6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 και 7ου-8ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018.

Συνημμένα Αρχεία: