Πρόσκληση για τη χορήγηση του Βραβείου "Ευστράτιου Γαλανή" έτους 2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 23.5.2019

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αναφέρεται στη χορήγηση του Βραβείου "Ευστράτιου Γαλανή" σε οικονομικά αδύναμους φοιτητές που έχουν γεννηθεί στην Ήπειρο και εισήχθησαν στο ΕΜΠ κατά το έτος 2018.

Συνημμένα Αρχεία: