Απόφαση Συγκλήτου για την επίδοση των βραβείων "ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973" και "ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ" έτους 2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 14.5.2019

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία που αφορούν στην απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 18.04.2019) για την επίδοση των Βραβείων "ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973" και "ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ" έτους 2018 στους πρωτεύσαντες φοιτητές του Ε.Μ.Π.