Απόφαση Συγκλήτου για την επίδοση του Θωμαΐδειου Βραβείου για εργασίες φοιτητών σε περιοδικά και σε συνέδρια έτους 2017

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 14.5.2019

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία που αφορούν στην απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 12.04.2019) για τη χορήγηση βραβείου σε φοιτητές που δημοσίευσαν εργασία σε επιστημονικό περιοδικό ή σε συνέδριο με σύστημα κριτών έτους 2017 (κληροδότημα Δ. Θωμαΐδη).