Απόφαση συγκλήτου για την επίδοση του βραβείου στη Μνήμη "Λ. Καυταντζόγλου" για την επίδοση του 9ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 14.5.2019

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία που αφορούν στην απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 12.04.2019) για το βραβείο που χορηγείται στη Μνήμη "Λ. Καυταντζόγλου" για την επίδοση του 9ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018.