Επίδοση βραβείου φοιτητών που δημοσίευσαν εργασία σε επιστημονικό περιοδικό ή σε συνέδριο με σύστημα κριτών έτους 2018 (κληροδότημα Δ. Θωμαΐδη)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 05.4.2019

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο, που αναφέρεται στο βραβείο "Δημητρίου Θωμαΐδη" για τη βράβευση των φοιτητών που δημοσίευσαν εργασία σε επιστημονικό περιοδικό ή σε συνέδριο με σύστημα κριτών έτους 2018 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών την 02η.07.2019.

Συνημμένα Αρχεία: