Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδ. έτος 2019-2020

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 26.3.2019

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία που αφορούν υποτροφίες της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.