Απόφαση Συγκλήτου για τη χορήγηση της Υποτροφίας Κρητικού ακαδ. έτους 2016-2017

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 17.12.2018

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 30.11.2018) για τη χορήγηση της Υποτροφίας Κρητικού ακαδ. έτους 2016-2017.

Συνημμένα Αρχεία: