Εγγραφές δικαιούχων μετεγγραφή ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 14.12.2018

Καλούνται να εγγραφούν στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.  για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 οι εξής περιπτώσεις δικαιούχων μετεγγραφή α) με μοριοδότηση, β)  με σοβαρές παθήσεις και γ) με κυπριακή καταγωγή των οποίων τα ονόματα  επικύρωσε η Γ. Σ. της Σχολής (αρ. συνεδριάσης 5/12-12-2018) και φαίνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 έως και την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Συνημμένα Αρχεία: