Υποτροφίες της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 14.12.2018

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από την Ελλάδα για το ακαδ. έτος 2019-2020.

Συνημμένα Αρχεία: