Υποτροφίες της Αιγύπτου στον τομέα της γεωργίας

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 14.12.2018

Το Διεθνές Κέντρο Γεωργίας της Αιγύπτου προκηρύσσει 1 (μία) υποτροφία για εκπαιδευτικό πρόγραμμα (training course) στον τομέα της γεωργίας για το έτος 2019.

Πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Συνημμένα Αρχεία: