Κατάθεση δικαιολογητικών για μετεγγραφή στο ακαδ. έτος 2018-2019 των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα ΑΕΙ και στις ΑΕΑ και φοιτητών της περ.Β της παρ.8 του άρθρου 21 του Ν.4332/2015

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 28.11.2018

Καλούνται για κατάθεση των δικαιολογητικών, που έχουν δεσμευτεί με την αίτησή τους στο ΥΠΕΠΘ, οι επιτυχόντες μετεγγραφή ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 των περιπτώσεων:

α) αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α..

β) φοιτητών που ανήκουν στην περ.Β. της παρ.8 του άρθρου 21 του Ν.4332/2015 (76 Α')

να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (κτ. Τοσίτσα, ισόγειο) από τη Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 07 Δεκεμβρίου 2018.

Επισυνάπτονται:

Εγκύκλιος μετεγγραφών ακαδ.έτους 2018-2019 αρ.πρωτ.168262/Ζ1/9-10-2018.

Ανακοίνωση κατάθεσης μετεγγραφών.

Έντυπο κατάθεσης μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.

ΕΙΣΑπόφαση_ 197034/Ζ1/16-11-2018.

ΕΙΣΑπόφαση 197051/Ζ1/16-11-2018.

Υ.Α.37818/Ζ1/05-03-2018 (Β' 862).

Υ.Α.158978/Ζ1/27-9-2016 (Β' 3153).