Σεμινάρια υποψηφίων Διδακτόρων στις περιοχές Συνθέσεων και Μορφολογίας

Ημερομηνία: 
Τρίτη 06.11.2018

 

Ο Τομέας 1 έχει αναλάβει 38 ενεργά διδακτορικά στις περιοχές των συνθέσεων και της μορφολογίας. Τα 18 από αυτά έχουν ξεκινήσει κατά τα τελευταία 5 χρόνια.

Στα σεμινάρια αυτά θα παρουσιάζουν την πρόοδο της έρευνας τους οι φοιτητές που την έχουν ξεκινήσει τα τελευταία 5 χρόνια (από το 2014) χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή σε αυτά και των παλαιότερων υποψηφίων. Θα πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα το απόγευμα της Τρίτης (18.30 - 20.30 μ.μ.), με το σκεπτικό ότι οι περισσότεροι φοιτητές είναι εργαζόμενοι στα γραφεία του τομέα 1.  

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου ξεκινώντας από την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου θα ανακοινώνεται μια εβδομάδα νωρίτερα στο σύνολο της σχολής.

Για το 2018:

11 Δεκεμβρίου

Για το 2019

 15 Ιανουαρίου, 12 Φεβρουαρίου, 12 Μαρτίου, 16 Απριλίου , 14 Μαΐου

Σε κάθε συνάντηση θα παρουσιάζουν δυο η τρεις υποψήφιοι συναφή ερευνητικά θέματα και θα ακολουθεί συζήτηση. Στο τέλος κάθε συνάντησης θα προγραμματίζονται οι επόμενες εισηγήσεις.