Απόφαση Συγκλήτου για τη χορήγηση των "Υποτροφιών Grivalia Properties" σε διπλωματούχους ακαδ. έτους 2017-2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 05.11.2018

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο  που αφορά στην απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 23.10.2018) για τη χορήγηση των "Υποτροφιών Grivalia Properties" σε διπλωματούχους ακαδ. έτους 2017-2018.

Συνημμένα Αρχεία: