Εκλεκτορικό σώμα για εκλογή στη βαθμίδα του Λέκτορα (Τομέας 3 - Συνταξ. Σ. Σόρογκα)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 17.6.2013

Βλέπε επισυναπτόμενο έγγραφο.

Συνημμένα Αρχεία: