Οικονομική υποστήριξη της συμμετοχής των τελειοφοίτων σε συνέδρια έτους 2017, εκ του κληροδοτήματος "Δ. Θωμαΐδη"

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 12.10.2018

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην απόφαση της Συγκλήτου (7ης Συναδρίασης της 28ης.09.2018) για την οικονομική υποστήριξη της συμμετοχής των τελειοφοίτων σε συνέδρια έτους 2017, εκ του κληροδοτήματος "Δ. Θωμαΐδη" .

Συνημμένα Αρχεία: