Δήλωση συμμετοχής Εθελοντών - Αρχιτεκτονικής για τη Βραδιά του Ερευνητή

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 24.9.2018

Δήλωση συμμετοχής Εθελοντών - Αρχιτεκτονικής για τη Βραδιά του Εθελοντή 

Καλούνται όσοι και όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εθελοντικά στην προετοιμασία και την αποκατάσταση των χώρων του Αβέρωφ για την συμμετοχή Σχολής μας στην Βράδια του Ερευνητή (Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018) να το δηλώσουν στην Γραμματεία της Οικοδομικής στο mail angueliki2002@yahoo.gr  η και  akotzamanis@arch.ntua.gr