Μη επίδοση της οικονομικής ενίσχυσης από το Κληροδότημα των "Υποτροφιών Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα" για το ακαδ. έτος 2017-2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 06.9.2018

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην απόφαση Συγκλήτου (συνεδρίαση 04.07.2018) για την μη επίδοση της οικονομικής ενίσχυσης από το Κληροδότημα των "Υποτροφιών Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα" για το ακαδ. έτος 2017-2018.

Συνημμένα Αρχεία: