Εκλεκτορικό Σώμα για εκλογή Λέκτορα (Παραίτηση Προκοπίου Γ.)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 21.5.2013

Βλέπε επισυναπτόμενο έγγραφο.

Συνημμένα Αρχεία: