Πρόγραμμα Διαλέξεων - Εμβάθυνσης Απριλίου - Ιουνίου 2018

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 12.4.2018

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα Διαλέξεων Εμβάθυνσης για τον Απρίλιο - Ιούνιο 2018 στο αμφ.Α002 του κτ. Αβέρωφ καθε Πέμπτη και ώρα 19:00

Συνημμένα Αρχεία: