Διαλέξεις - Εμβάθυνσης

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 09.2.2018

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των διαλέξεων της Πέμπτης για το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2018, στο οποίο έγινε αλλαγή στις ημερομηνίες των ομιλιών του κυρίου Παπαγεωργίου –Βενετά και της κυρίας Αντωνοπούλου.  Οι υπόλοιπες ομιλίες παραμένουν όπως είχαν αρχικά ανακοινωθεί.

 

Συνημμένα Αρχεία: