Αίτηση εθελοντών στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για την Βραδιά του Ερευνητή

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 21.9.2017

Επισυνάπτεται η αίτηση εθελοντών στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π για τη Βραδιά του Ερευνητή (Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017).

Υπεύθυνος Συντονιστής για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Καραδήμας Κ., αναπλ.καθηγητής

Αποστολή του Δελτίου Συμμετοχής εώς την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

στην ηλεκτρονική διεύθυνση ccara@arch.ntua.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 772 3910, fax: 210 772 3898

 

 

Συνημμένα Αρχεία: