Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
14.07.2010 Ελένη Μητάκου Η πόλη της Αθήνας μέσα από τις σύγχρονες ελληνικές ταινίες Τομέας II
14.07.2010 Μαριέττα Νάζου Βιοκλιματική απόδοση τύπων πολυκατοίκησης που παράγει ο κτιριοδομικός κανονισμός Τομέας Ι
23.06.2010 Σταύρος Μαρτίνος Στάμος Παπαδάκης: Ανάμεσα σε δύο ακτές Τομέας Ι
12.05.2010 Yi Dae Man Topological – Spatial Similarities in Religious Architecture during the Byzantine Era and the Corresponding Period in the Oriental World Τομέας Ι
28.04.2010 Ηώ-Υπαπαντή Αγγελή Η ανθρώπινη μορφή στο έργο του Νίκου Κεσσανλή Τομέας Ι
28.04.2010 Μυριάνθη Μουσά Η υλοποίηση του οράματος για τον Τουρισμό μέσα από την αρχιτεκτονική των Ξενία Τομέας Ι
17.02.2010 Αιμιλία Ρόδη Μεταλλαγή περιοχών παραθεριστικής κατοικίας σε περιοχές κύριας κατοικίας στην Ανατολική Ατιική. Διερεύνηση μέσω λειτουργικών δομών. Τομέας II
17.02.2010 Αναστασία Τσολάκη Συμβολή αστικών χώρων πρασίνου στο μικροκλίμα της πόλης και η επιρροή τους στην υγεία των κατοίκων. Η περίπτωση του Πάρκου Τρίτση στην Αθήνα. Συγκριτικές μεθοδολογίες καταγραφής μικροκλιματικών χαρακτηριστικών. Τομέας II
17.02.2010 Ελένη Κουσκούτη Η αρχιτεκτονική των καπναποθηκών Τομέας Ι
20.01.2010 Λήδα Βουτσινά Η παιγνιώδης δράση ως διαφοροποιητική μηχανή: Από τον τροπισμό στο συμβαντικό πλεόνασμα Τομέας ΙΙΙ
02.12.2009 Κωνσταντίνα Μπασιάκου Ταξινομήσεις και Αναπαραστάσεις του Αστικού Χώρου: Η συμβολική συγκρότηση των Δυτικών Συνοικιών στη Θεσσαλονίκη Τομέας II
21.10.2009 Noormohammadan Meghdad Βιοκλιματικός αστικός σχεδιασμός. Η περίπτωση της πόλης Γιάζντ του Ιράν. Τομέας II
21.10.2009 Νικολία - Χαραλαμπία Σορβανή Διαπολιτισμική προσέγγιση του σώματος: Η εξέλιξη της εργονομίας στον 20ο αιώνα Τομέας ΙΙΙ
21.10.2009 Καψοπούλου Χριστοδούλη Σύγκριση της Αθήνας με επιλεγμένες ευρωπαϊκές μητροπόλεις με βάση κατάλληλο πλαίσιο κριτηρίων αειφόρου ανάπτυξης Τομέας II
24.06.2009 Βικτωρία - Ναρίνα Σουβατζίδου Το μπαλκόνι της αστικής πολυκατοικίας και η συγκρότηση της χωρικής εμπειρίας όπως εγγράφεται στην Νεοελληνική ποίηση Τομέας ΙΙΙ
24.06.2009 Σελίμης Ιωάννης Η Συμβολή της Διοίκησης στην Περιβαλλοντική Προστασία του Παράκτιου Χώρου και των Ελληνικών Νησιών Τομέας II
06.05.2009 Αιμιλία Καραμούζη Φωτεινά Αναπτύγματα της Αρχιτεκτονικής μέσω της Τεχνολογίας. Μελέτη της αντίληψης του φωτός ως δομικού και συνθετικού εργαλείου. Τομέας IV
06.05.2009 Παναγιώτης Γκατσόπουλος Περιβαλλοντικός σχεδιασμός με γνώμονα την επίδραση της βλάστησης στο μικροκλίμα του αστικού Περιβάλλοντος. Διερεύνηση παραγόντων σε επίπεδο κτιρίου - δρόμου - οικοδομικού τετραγώνου. Τομέας IV
29.04.2009 Λάγκαρη Ελένη Αρχιτεκτονική τοπίου και μνήμη: Η θεώρηση του τοπίου ως πολιτιστικού μνημείου και ως τμήματος της πολιτισμικής παράδοσης Τομέας ΙΙΙ
04.03.2009 Χριστίνα Αναγνωστοπούλου Οικοδομική των Υδραυλικών έργων στη Νικόπολη Τομέας Ι
04.03.2009 Δημήτριος Βακαλόπουλος Η επίδραση του νομοθετικού πλαισίου χρήσεων γης στη διαμόρφωση του αστικού χώρου. Μελέτη περίπτωσης: Λεκανοπέδιο Αττικής. Τομέας II
04.03.2009 Μαρία Διμέλλη Η νομοθεσία για τα αυθαίρετα, εργαλείο διαμόρφωσης του αστικού χώρου. Η περίπτωση της Ανατολικής Αττικής. Τομέας II
04.03.2009 Ιωάννης Καραγιάννης Η αντίληψη της ακουστικής σε αίθουσες ακροατηρίου μουσικής Jazz σε σχέση με φυσικές ακουστικές παραμέτρους και με στοιχεία του σχεδιασμού των αιθουσών Τομέας IV
04.03.2009 Ιωάννης Ορφανός Αρχιτεκτονική Πολύπλοκων Τεχνολογικών Συμπεριφορών Τομέας IV
04.03.2009 Μελέτιος Μπακαούκας Διαδικασίες εξευγενισμού (gentrification) στον εύθραυστο ελληνικό νησιωτικό χώρο. Ανισότητες, αντιφάσεις, διλήμματα. Ο ρόλος του σχεδιασμού. Τομέας II
04.03.2009 Παύλος Ξανθόπουλος Τεχνολογίες συνεχούς διαμόρφωσης του αρχιτεκτονικού έργου Τομέας IV
04.03.2009 Χρονάκη Αλεξάνδρα Κατασκευές του καθαρού στη μοντέρνα κατοικία Τομέας Ι
04.02.2009 Άννα Τσοπανέλλη Kibbutz και Moshav στο Ισραήλ 1880-1967. Διαδικασία, συγκρότηση, χωροθέτηση και εξέλιξη. Τομέας II
04.02.2009 Νικόλαος Γεωργακόπουλος Παράμετροι Αστικής Ανάπτυξης / Διάχυσης Περιφερειών Μητροπολιτικών Περιοχών. Τυπολογίες και Κεντρικότητες στο Δήμο Αχαρνών. Τομέας II
04.02.2009 Σπυρίδων Ασημακόπουλος Κριτήρια βέλτιστου σχεδιασμού υψηλών κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα Τομέας IV

Σελίδες