Βαθμίδα: 
Associate Professor
Γνωστικό αντικείμενο: 
Architectural Composition and Urban Planning